Konferencje

Najnowsze wymagania stawiane systemom ochrony przeciwpożarowej w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego – 5 kwietnia 2017 r.

Miejsce konferencji:

Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

Termin:

05.04. 2017 r. , godz. 09:00-17:00

Program konferencji:

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników – sekretariat

9:00 – 9:15 Powitanie gości i otwarcie konferencji mgr inż. Tomasz Karwat Prezes Zarządu Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o.

I Sesja Plenarna – prowadzenie mgr inż. Tomasz Karwat

9:15 – 10.00 Zasilanie budynku w warunkach normalnej eksploatacji a zasilanie w warunkach pożaru. – mgr inż. Julian Wiatr – elektro.info

10.00 – 10:45 Ewakuacja w budynkach użyteczności publicznej, a scenariusz zdarzeń pożarowych. – mgr inż. Krzysztof Łącki – SGSP

10:45 – 11:30 Rola urządzeń przeciwpożarowych przy wspomaganiu ewakuacji. – st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski – SGSP

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

II Sesja Plenarna – prowadzenie mgr inż. Julian Wiatr

12:00 – 12:45 Wentylacja pożarowa jako element wspomagający ewakuację. – dr inż. Dorota Brzezińska – PŁ

12:45 – 13:30 Systemy tryskaczowe oraz pompowanie pożarowe w budynkach użyteczności publicznej. – mgr inż. Małgorzata Sawczuk

13:30 – 14:00 Firma zajmująca się ochroną ppoż. (zastosowanie drzwi przeciwpożarowych na drogach ewakuacyjnych).

14:00 – 14:30 – Przerwa kawowa

III Sesja Plenarna – prowadzenie st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskólski

14:30 – 15:00 Systemy sterowania wentylacją w garażach. – GAZEX Warszawa

15:00 – 15:45 Certyfikacja urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku. – mgr inż. Dariusz Zgorzalski – CBOP PIB w Józefowie

15:45 – 16:30 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – wymagania projektowe i eksploatacyjne. – mgr inż. Dariusz Kamiński

16:45 – 17:00 Zakończenie Konferencji – mgr inż. Tomasz Karwat

Program może ulec zmianie.

Uczestnicy:

Konferencja skierowana jest do:

  • elektryków/głównych elektryków
  • elektroinstalatorów
  • kierowników działu technicznego/utrzymania ruchu
  • zarządców nieruchomości
  • projektantów instalacji elektrycznych

Patronem honorowym konferencji jest SGSP

logo_sgsp_kolor

Patronem medialnym konferencji jest Elektro.info

15