Konferencje

Warsztaty

Formą propagowania innowacyjności, która ma zostać wprowadzona przez Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o. od 2017 roku, będą także warsztaty interdyscyplinarne. Mają one na celu pokazać, że inspiracji do innowacyjnego rozwoju można szukać nie tylko we własnej branży, lecz także poza nią.

Warsztaty będą się odbywały cztery razy w roku i umożliwią spotkanie ludzi z wielu dziedzin nauki oraz wymienianie się doświadczeniami oraz pomysłami. Każdy wykład, a także późniejszą dyskusję i warsztaty poprowadzą eksperci, którzy postarają się o jak najbardziej efektywny przebieg spotkania oraz podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Uczestnikami warsztatów mogą zostać wszyscy, którzy chcą poszerzać swoje horyzonty: zarówno osoby prowadzące własną działalność, pracownicy firm, jak i studenci czy osoby bezrobotne. Jedynym warunkiem jest posiadanie pasji, zainteresowań oraz chęć do dzielenia się wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Obecnie organizujemy następujące warsztaty: