Konferencje

Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o. poza świadczeniem usług technicznych zajmuje się także organizowaniem konferencji, warsztatów i szkoleń tematycznych dotyczących wielu dziedzin naukowych i technicznych.

Organizujemy również kurso-konferencje, czyli wykłady na temat wybrany przez Klienta, połączone z prezentacją rozwiązań technologicznych zlecającego. Zapewniamy merytoryczne i ciekawe wykłady prowadzone przez autorytety w określonej dziedzinie.

Podczas naszych warsztatów, szkoleń i konferencji uczymy się nie tylko od uznanych ekspertów, lecz także od siebie. Dużą wagę przywiązujemy do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz możliwości konsultacji z ekspertami. Gwarantujemy dostęp do aktualnej wiedzy oraz praktycznych rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie kompetencji zawodowych i poszerzenie horyzontów naukowych.

Istnieje również możliwość prezentacji produktów na konferencjach organizowanych bezpośrednio przez ZUT NOT. W zależności od tematyki wykładów, producenci rozwiązań technologicznych mogą wystawić swoje stoiska wraz z przedstawicielem firmy, który nie tylko odpowie na pytania prowadzącego, lecz także przybliży konstrukcję, czy sposób działania urządzeń naszym kursantom podczas krótkiej prezentacji!

UWAGA: Od przedstawicieli stoisk oczekuje się wcześniejszego zapoznania ekspertów prowadzących konferencję z prezentowaną ofertą.

Obecnie organizujemy